tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Affärsrätt-Dubai - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Affärsrätt-Dubai

Affärsrätt-Dubai

Affärsrätt

Inom affärsrätten är det viktigt med väl utformade avtal och goda affärsrelationer. Det kan vara svårt att veta hur ens egna intressen bäst ska tillgodoses samtidigt som en bra affärsrelation ska upprätthållas. Att etablera affärssamarbeten i Dubai kan innebära stora utvecklingsmöjligheter, samtidigt som det kan upplevas som ett stort steg ut på okänd mark att etablera sådana internationella förbindelser.

Vår juridiska kunskap sträcker sig över hela affärsrätten. Oavsett om du vill upprätta ett handelsavtal, franchiseavtal eller expandera ditt företag kan vi bistå med den juridiska hjälp du behöver.

Kontinuerligt stöd för bra och snabba lösningar på juridiska frågor Därför erbjuder vi på H I Juristbyrå hjälp att både upprätta avtal och att kontinuerligt assistera vid juridiska frågor som uppkommer efter hand.

Den fortlöpande kontakten med affärspartners är minst lika viktig som avtalets utformning. Vi finns till hjälp under så lång tid framöver som du önskar. Genom att ha tillgång till juridisk hjälp och rådgivning av oss på H I Juristbyrå kan ditt företag på ett effektivt och säkert sätt lösa alla juridiska frågor som uppkommer.

Ett varaktigt samarbete med oss på H I Juristbyrå gör att vi får god förståelse för, och kunskap om, dina affärsförhållanden och affärsintressen.

Lokalt kontor

Vårt kontor i Dubai finns tillgängligt för att bistå med juridisk expertis på plats. Kontakten med affärspartners kan ske på plats, vilket ofta är en stor fördel, och kan enkelt kommuniceras med kontoret i t.ex. Stockholm.

UNIDROIT

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts är ett regelverk som upprättats för internationella affärssamarbeten. Syftet är att det ska vara ett komplement och delvis en ersättning för nationell lag. Reglerna är tydligt formulerade och är anpassade till moderna internationella och kommersiella affärsförhållanden. Genom att hänvisa till UNIDROIT-reglerna i avtalet förbinder sig avtalsparterna att följa dessa regler i första hand.

Om inte en lösning på ett eventuellt problem kan hittas i reglerna kan parterna tillämpa den i avtalet utsedda nationella lagstiftningen. Vi rekommenderar att UNIDROIT-regleringen inkluderas vid upprättande av ett internationellt avtal.

Kontakta oss idag.

 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E