tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Anställningsavtal - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Affärsjuridik

Affärsjuridik

På HI Juristbyrå ägnar vi oss åt internationell affärsjuridik med europainriktning. Vi har lång erfarenhet av att hantera anställningsavtal, aktieägaravtal, licensavtal, franchiseavtal och överlåtelseavtal. 

När ditt svenska företag etablerar verksamhet i europeiska länder eller mellanöstern hjälper vi till med avtal, granskning av upplägget, distributionsavtal och allt annat juridiskt som krävs. 

Vi kan upprätta ett tydligt avtal eller hjälpa dig granska ditt avtal och förhandla villkoren du inte är nöjd med. Vi utformar även aktieägaravtal, som innebär en trygghet för delägarna och förebygger konflikter. Kom även till oss för samarbetsavtal, som beskriver skyldigheter och rättigheter för båda parter i ett samarbete. Skriv ett licensavtal för att låta någon annan utnyttja din uppfinning, know-how, varumärke eller liknande i sin verksamhet mot ersättning.

Ta hjälp av oss för att förebygga problem i din affärsverksamhet eller låta en kunnig jurist företräda dig i en tvist. Vi kan ta kontakt med motparten för att hitta ett samförstånd och en väg framåt om det inte går att ta problemet till rätten.

Internationell erfarenhet

På vår Juristbyrå i Stockholm finns enorm kompetens inom affärsjuridik. Varje affärsjurist hos oss brinner för att leverera bra resultat och lägger ner tiden som krävs för att komma fram till den bästa lösningen för dig. Vi ser varje klient som unik och behandlar fallet därefter. Istället för att värva fler och fler klienter går vi in helhjärtat för var och en. Vi arbetar med mångjuridik, jämför olika fall och tar hjälp av praxis.

När vår Juristbyrå står för avtalsskrivandet kan du ägna mer tid åt kärnverksamheten. Kontakta oss på telefon eller e-post för att säkra upp företaget och låta en jurist formulera dina avtal inom affärsrätt. Vi strävar efter att svara inom 12 timmar, men garanterar en svarstid på ett dygn. Vi förstår att du som företagsledare har mycket att göra, därför sätter vi igång vårt effektiva arbete så snart som möjligt.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E