tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Welcome to - H I Law Firm

H I Juristbyrå - bokatid online

 • H I Juristbyrå Stockholm
 • H I Juristbyrå - Rådgivning
 • H I Juristbyrå - Migrationsratt
 • WE ARE YOUR INTERNATIONAL LAW FIRM

  EXPERT IN MIGRATION AND BUSINESS LAW

 • HIRING A KNOWLEDGEABLE LAWYER
 • EXPERTISE IN ALL AREAS OF
  BUSINESS LAW AND MIGRATION LAW

PRACTICE AREA

 • BUSINESS LAW
  • Safeguard your business and let a lawyer formulate your agreements. Our corporate lawyers will write your agreements, so that You can focus on your core business.
 • Read more
 • FAMILY LAW
  • Are You in need of someone who knows family law? For example matters concerning custody, relations, will or property settlement? Contact us and we will help You!
 • Read more
 • FRANCHISE
  • Do not let your business dream become a nightmare. If you are concidering a franchise agreement, contact an experienced franchise-lawyer on H I Juristbyrå today.
 • Read more
 • MIGRATION
  • We have a broad knowledge and extensive experience with migration law. We take Your battle against the Swedish Migration Agency and take questions concerning recidence permits.
 • Read more
home-tab Welcome to - H I Law Firm

E-BROCHURE US

Our Law Firm has establish a network of a multi-national Law Firms staffed with citizens practicing attorneys in each of our offices located in the prominent cities of that country.

Practice area

- International Business law
- Immigration law
- Master franchise & Continue support to agreement

more +

Som jurister har vi stor erfarenhet inom branscherna avtal- och migrationsrätt. Och, för att vi ska kunna ge Dig den bästa rådgivningen och kunna tillvarata Dina intressen på bästa möjliga sätt ser vi alltid klienten bakom juridiken. 
 Bli väl bemött och känna stort förtroende för oss. Som vår klient garanterar vi Dig vår absoluta lojalitet och självklara sekretess i varje enskilt ärende. 
Vi på HI Juristbyrå erbjuder alltid våra klienter marknadsanpassade och konkurrenskraftiga priser, där arvodet fastställs i samråd med klienten för varje enskild ärende. Då våra tjänster är tidsbaserade är det svårt, att på förhand, ange några fasta priser i det enskilda fallet. Många olika faktorer kan komma att spela in vid fastställandet av ombudskostnaderna, som t.ex. tidspress i arbetet, ärendets komplexitet, undersökande arbete etc. Kontakta oss så kan vi ge Dig en uppskattning kostnaderna i Ditt unika fall. Vi på HI Juristbyrå ser till att Du fortlöpande hålls underrättad om kostnader för det juridiska uppdrag som Du anlitar oss för. Juristbyrån kommer att fakturera sitt arvode i löpande takt och i vissa fall månadsvis i efterskott. Vid rättsskydd kommer Juristbyrån att kontinuerligt skicka fakturor till klienten. Avslutningsvis kommer Juristbyrån att skicka en kopia på fakturan till rättsskyddsbolaget. Detta kommer att resultera att eventuella utfallande rättsskyddsbelopp skall betalas till klienten direkt. Juristbyrån kommer inte att skilja mellan tidspillan för resor eller utfört arbete på kontoret. Vi kommer att debitera klienten som vanligt nerlagd tid för ett ärende. Betalningen av fakturan till Juristbyrån ska ske inom 10 dagar från fakturadatum. För det fall klienten inte erlägger arvodet av Juristbyråns fakturor, förhåller sig juristbyrån att, vid meddelande, avträda uppdraget samt allt vidare arbete för klientens räkning. Enligt räntelagen har vi rätt att ta ut en dröjsmålsränta som motsvarar referensränta + 8% en månad efter att fakturan skickats. Dröjsmålsränta utgår från fakturans förfallodag med referensränta + 8 %. Vid påminnelse har juristbyrån rätt att lägga påminnelse avgift på 60 kronor.
 

We are Experts in immigration and business law

Our transnational law firm is specialists in Immigrations law and Business law

Whether you are seeking asylum or are planning to invest in Sweden, we can give you the sharpest migration solutions. We can present your case to the Swedish Migration Board so that you and your family can stay in Sweden legally with residence permit.

Are you planning to move to someone in Sweden?

In order to move to Sweden and staying here you need the Swedish residence permit. The Swedish residence permit gives to you by the Swedish Migration Board.

H I Law Firm can provide advice in relation to migration to Sweden.

Continuous support of our services

We would be like any other law Firms if we did not baked you up more.

We know that you are newly arrived in Sweden and need the right advice regarding the Swedish laws, marketing, contracts and so on.
For this reason, we will offer you a continue sport of our services. You get a tailored advice and you will be able to take advantage of our contacts in Sweden and our contacts in the Eu.

ENTREPRENEURS WHO WANT TO RUN THEIR BUSINESS IN SWEDEN

We have the knowledge & solution to meet all your investment needs 

In order to run a business in Sweden, you need a residence permit. You can either share or own the entire company and run it all by yourself. We can help you by finding premises, write business plan, and present the whole case to the Swedish Migration Board.
Do not forget that the immigration office will make a corporate financial assessment of your case.
That's why we know that entrepreneurs who wish to establish themselves and their companies in Sweden are in need of legal advice of migrations experts.

 

We have legal solutions to fit your needs.

THE VISION OF SWEDISH MIGRATION BOARD

The Migration Boards vision is Sweden - a nation open for global Migration 

This vision is a summary of the Board's focus. At the Migration Board we see migration as a positive force, something that contributes to making our country richer, both financially and culturally. In Sweden, the Migration Board is the authority that considers applications from people who want to take up permanent residence in Sweden, visit, seek protection from persecution or get Swedish citizenship.
In the reception of refugees, the Migration Board provides housing and money for food to asylum-seekers, while they wait for a decision in their asylum case. When a refugee is granted a residence permit in Sweden, we give compensation from the state to the municipalities and county councils. If the application of an asylum-seeker is rejected, the Migration Board is actively involved in the process of having this person leave Sweden.
Once a foreign national has been granted a residence permit in Sweden, it is primarily the job of the Swedish municipalities and county councils, along with the Swedish Public Employment Services, to be involved in the integration with Swedish society.

SWEDEN-MAINOFFICE

Carl Akrells gata 4 

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPAIN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E


We are your international law firm

 

Law Welcome to - H I Law Firm