tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Har fått avslag av Migrationsverket - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Har fått avslag av Migrationsverket

Har fått avslag av Migrationsverket

Avslag av Migrationsverekt vid anknyttning till någon i Sverige. 

Naturligtvis får ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd inte byggas på någon form av subjektivt uppfattning av Migrationsverket.
Faktorer som kan läggas till grund för prövningen är att kärleksförhållandet fortlöpt en tid och att parterna har träffats i viss omfattning samt att de har rejäl bekantskap om varandra.
 
Att de har ett gemensamt språk att kommunicera på är viktigt.
Hänsyn tas även till om parterna har träffats. När det gäller i vilken utsträckning parterna ska ha umgåtts för att uppehållstillstånd kan tillskrivas menar lagen att, utan att träffas personligen kan människor upprätthålla en stark personlig kontakt.
Utöver brev och telefonsamtal så är det vanligt att kontakter sker med hjälp av användande av Internet.
Det krävs dock att parterna i vart fall någon gång har träffat varandra. Migrationsöverdomstolen vid ett tillfälle för ett par som endast hade träffats i fem dagar, i utlandet, funnit att sökanden inte gjort sannolikt att förhållandet var allvarligt i utlänningslagens mening.
Kärleksparet bör också ha god kännedom om varandra. Kunskap om varandras utbildning och arbete är viktigt samtidigt som det är viktig med kunskap om varandras familjer.

kontakta oss!

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E