tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 I det fall du befinner dig i Sverige och vill ansöka ska du skicka din ansökan till Migrationsverket arbets- och studerande tillståndsenheten - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

I det fall du befinner dig i Sverige och vill ansöka ska du skicka din ansökan till Migrationsverket arbets- och studerande tillståndsenheten

I det fall du befinner dig i Sverige och vill ansöka ska du skicka din ansökan till Migrationsverket arbets och studerande tillståndsenheten
Uppehållstillstånd för den som söker sig till Sverige av arbetsmarknadsskäl meddelas i ytterst begränsad omfattning och Migrationsverket genom att studera sökandens affärsplan gör en företagsekonomisk bedömning.

Gemensamt för uppehållstillstånd och arbetstillstånd gäller att sådana tillstånd enligt huvudregeln ska ha beviljats före inresan i Sverige.
Denna regel har till främsta uppgift att säkerställa Sveriges önskemål om en reglerad invandring.
Undantag från reglerna finns dock om sökanden är i behov av skydd. Den som av humanitära skäl bör få bosätta sig här i Sverige, den som förlänger sitt uppehållstillstånd och den som kan åberopa synnerliga skäl.
Till den som har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen inte kan krävas att han/hon återvänder till ett land för att ge in ansökan medges oftast undantag av Migrationsverket.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E