tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 AFFÄRSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Aktiebolagslagen

 

Aktiebolagslagen (ABL) innehåller rättsreglerna för aktiebolag i allmänhet - H I Juristbyrå kommer i den följande texten att förklara de regler som lagen innehåller rörande aktiebolag.

Sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal?
För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut till oönskade personer och företag kan ett sekretessavtal upprättas. Sekretessavtalet innebär en förbindelse där parterna inte får avslöja viss information. Syftet med sekretessavtal i näringslivet är att skydda värdefull information från att komma ut och därigenom skada företaget.

Överlåtelseavtal

  

När äganderätten överlåts
Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena parten till den andra kan betecknas överlåtelseavtal. Det kan sammanfattas i tre former av överlåtelse: köp, gåva och byte.

Handelsagentavtal

 

Vad är handelsagentur?
Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär att en agent köper eller säljer varor för en annan parts, huvudmannens, räkning. Agenten i ett sådant här förhållande tar inte någon egen finansiell risk, då denne enbart fungerar som mellanhand.

Hyresavtal

 

Vad är ett hyresavtal?

Hyresavtal är en benämning på alla avtal om upplåtelse av rätt att nyttja ett utrymme, eller annan egendom, i utbyte mot ersättning. Bland de vanligare formerna av hyresavtal hör hyra av bostad, affärslokal och parkeringsplats.

Försäkringsavtal

 

Försäkringsavtalet - ifall något oväntat sker
Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis ett försäkringsbolag). Grunderna i ett försäkringsavtal är att försäkringstagaren betalar in en premie regelbundet i utbyte mot att försäkringsgivaren täcker hela eller del av den kostnad som uppstår om en skada, som försäkringen täcker, skulle uppstå.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb